h3 bg

 Tita Constantin Cezar

Titlul științific: Doctor în Drept
Data intrării în Barou: 15.10.1999
Forma de exercitare a profesiei: SCA
Modalitate exercitare: TITULAR
Instanțe la care poate pune concluzii: Toate instanţele
.

 

 

 

 

 

Experienţa profesională

Perioada  1999 – prezent
Funcţia sau postul ocupat: conf. univ. dr., lect. univ. dr., lect. univ. drd., asist. univ. drd., prep. univ.


Activităţi şi responsabilităţi principale
Predare   şi   seminarizare   la   disciplinele:   Dreptul   muncii;  Teoria   generală   a   dreptului;   Drept   civil.   Partea generală şi persoanele; Drept civil. Contracte speciale ş.a. oct. 2003- feb. 2009  prodecan;

 feb. 2009 – oct.   2010  decan cu delegație;  

 oct.   2010   –oct.   2011  şef de catedră;  

 nov.   2011   –   octombrie   2012 membru în Consiliul Departamentului de Drept al Univ. Spiru Haret;

 15 mai 2012 – 30  sept.  2015 decan;

 toate funcțiile în cadrul Facultății  de Drept și Administrație Publică Râmnicu Vâlcea/, din cadrul Universității SPIRU HARET;

 prezent Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova.

 

Curriculum vitae dr. av. Cezar TITĂ - PDF

Lista lucrări publicate dr. av. Cezar TITĂ - PDF